Sider

Totalt antall sidevisninger

13. august 2013

Renhold rett på brett


Som første sykehus i verden innfører nå Oslo universitetssykehus nettbrett som et effektivt og godt digitalt hjelpemiddel for renholdere ved sykehuset. Sykehuset er pilot i prosjektet "CleanPilot " og har vært med på å utvikle løsningen.

Enkelt og visuelt
- Vi signaliserte tidlig til produsenten at vi ønsket å bidra til å utvikle et slikt verktøy, sier avdelingsleder og prosjekteier Nina Trogstad Nikolaisen.

Clean Pilot er et trådløst driftsverktøyet tilpasset renholdsarbeid. Det hjelper leder for renhold å distribuere, forenkle og gjøre fleksible renholdsplaner tilgjengelige både for renholdere og enhetene der renholder jobber. Løsningen er enkel og visuell, og har derfor svært lav læreterskel. Renholdsplanen er visuell og tegningbasert og gjør det enkelt for alle involverte å ha felles forståelse for innholdet i renholdstjenestene.

Detaljerte renholdsplaner
Oslo universitetssykehus har en av de mest komplekse og detaljerte renholdsplaner i landet og den papirbaserte versjonen sykehuset har gir ikke like god oversikt.

- I februar i år sto endelig testversjonen på nettbrettløsningen ferdig, og vi har vært så heldige som første sykehus og renholdsvirksomhet å få være pilot for prosjektet! Det har vært en utrolig spennende og morsom tid sier seksjonsleder ved fagseksjonen renhold og prosjektleder Kristine Torgersen (bilde til venstre).

Nettbrettets fordeler:
- Viser renholdsplanen til den enkelte renholder, og gjør det lettere å huske arbeidsoppgavene
- Renholder får mulighet til å kvittere for utført arbeid
- Registrere ekstraoppgaver slik som smittevask eller avvik fra renholdsplanen
- Renholder kan kommunisere med renholdsleder på en bedre og effektiv måte
- Renholdsleder kan enkelt distribuere planene og omfordele ved for eksempel sykdom
- Renholdsleder kan enkelt lære ansatte opp i nye områder
- Løsningen gir oversikt over utført arbeid i egen enhet
- Det gir også mulighet til bedre dialog med enhetene som skal rengjøres

- Vi ønsker at renholdere skal bli mer vant med den digitale verden og jobber derfor med å få til en løsning for mail og intranett på CleanPilot, men dette kan ikke løses ennå. Foreløpig er løsningen knyttet mot ICloud og går utenom sykehusnettet, sier Torgersen.


Skrevet av Nina E.Gausdal Try
kommunikasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus


Ingen kommentarer: