Sider

Totalt antall sidevisninger

1. juli 2013

Kari Kværner har vunnet førstepremie med en ny oppfinnelse!

Kari J. Kværner har utviklet en applikasjon for mobiltelefon som skal fungere som din «Personlige digitale trener». Appen skal hjelpe pasienter med å trene opp hjernens kapasitet ved hjelp av spillteknologi, og skal utvikles videre i samarbeid med Sunnaas sykehus.
Prisen på kroner 250.000 fikk hun fra Oslo Medtech og Det regionale forskningsfondet.

Kari J. Kværner jobber til daglig som leder for innovasjonsseksjonen og Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus, har tidligere arbeidet som professor ved Øre-nese-halsavdelingen ved Ahus og har lang erfaring med å kognitiv tilnærming i pasientbehandling. Hun fikk ideen om å utvikle et digitalt treningsprogram som pasienten kan bruke selv. Dette er ikke medisinsk behandling, men rett og slett treningshjelp og motivator for egne mål.

- Det er mulig å endre vaner ved å trene hjernen til å «gå opp nye spor»: Jeg har utviklet appen ved å sette sammen allerede eksisterende kunnskap. Den er nå systematisert i denne appen. Det er viktig for mennesker å mestre, og denne appen skal fungere som et digitalt treningsprogram som hjelper brukeren til å nå sine mål, sier Kværner.


Good Will
Good Will er et persontilpasset og interaktivt treningskonsept for mestring som skal hjelpe pasientene til å sette egne mål. Målene settes av pasienten selv, men på bakgrunn av spørsmål som ligger i appen. Denne genererer da et forslag til treningsprogram på bakgrunn av brukerens egen input. Appen skal være et supplement til vanlig trening og er tenkt prøvd i samarbeid med Sunnaas sykehus.
- Jeg tror at om ti år er det like vanlig med Personlig mental trener som det nå er med Personlig trener (PT) vi må trene hjernen like mye som vi trener kroppen. Kronisk sykdom kommer uten oppskrift på hvordan man skal leve med den, og trening resten av livet er en nødvendighet.

Skrevet av Nina E.Gausdal Try

Ingen kommentarer: