Sider

Totalt antall sidevisninger

9. januar 2013

Forberedelser av barn før operasjon - nå på film!

«Forberedelse av barn til operasjon - felles strategi for alle barna i Oslo universitetssykehus» heter filmprosjektet som er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kirurgisk Avdeling for Barn (KAB), Oslo universitetssykehus. Et profesjonelt filmteam har nå filmet det hele sammen med entusiaster fra sykehuset.

Nina E.Gausdal Try og Anja Hetland Smeland

- Da alle de kirurgiske barneavdelingene i Oslo universitetssykehus ble slått sammen oppdaget vi at alle hadde ulike rutiner og ulik praksis. Ullevål hadde sine og Rikshospitalet hadde sine, og selv på de ulike barneavdelingene på Rikshospitalet var det forskjellig, forteller Anja Hetland Smeland (bildet), Fag og forskningssykepleier i Kirurgisk avdeling for Barn og prosjektleder for filmprosjektet.

Også pårørende fortalte om sine opplevelser av ulike rutiner. En mor med et barn med en kronisk sykdom sa: - Jeg har vært på mange av KAB'ene og opplevde det frustrerende at det er forskjellige rutiner.Dermed kom ideen til prosjektet. Fagutviklingssykepleierne på KAB tok kontakt med høgskolen som sa seg villig til å bli med i et samarbeidsprosjekt. 

Prosjektet og filmen er planlagt ferdig til sommeren 2013. Hensikten er å kvalitetssikre alderstilpasset preoperativ sykepleie til barn og ungdom, samt utarbeide kunnskapsbasert nivå 1 prosedyre.

Godt forberedte barn og foreldre skaper trygghet. Når barn skal forberedes må det sikres at de får informasjon som stemmer med det som kommer til å skje. Det lages to filmer, en barnefilm (ment for førskolebarn) og en ungdomsfilm. På bilde til venstre ser du Halvor (sønn av Sofie) og Sofie Songe (sykepleier) og Rasmus.

  Hver av filmene er delt opp i tre:

  • Før operasjon (preoperativt)
  • Selve operasjonen
  • Etter operasjon (postoperativt)
Det vil også lages film som er rettet til foreldrene.
En film er spilt inn på Ullevål og en film er spilt inn på Rikshospitalet. Vi ønsker at barna skal kjenne seg igjen der hvor de faktisk skal opereres.

- Filmteamet vi har fått med oss er profesjonelt og prosjektet er finansiert gjennom samarbeidsmidler og en enorm dugnadsinnsats fra ansatte, sier Smeland, det er ingen reelle pasienter vi har med oss, men alt helsepersonell som er med "spiller" sine egne roller.
På bildet ser du: Willy Hetland (filmteamet - lyd),  Ros-Mari Arve'n (anstesisykepleier), Katie Hetland (filmtemaet - regi), Hallgrim Haug (foto), Annicken Aasheim (assisterende foto), Jo Jørgen Stordal (innspillingsleder), Anja Smeland (prosjektleder), foran Rakel Sandstad (operasjonssykepleier), mor: Alame Andersen (barnesykepleier), pasient Julie Andersen (datter Alame). (Fotograf: Rebekka Dring)

Filmene finner du på Oslo universitetssykehus sine nettsider:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/PASIENT/BARN-OG-UNGDOM/Sider/barn-ungdom.aspx

1 kommentar:

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.