Sider

Totalt antall sidevisninger

13. februar 2017

I morgen er atter en dag
Helse for morgendagen, hvordan fikser vi det? Funksjoner flyttes, oppgaver endres - men uansett: pasienten er kjernen i vår virksomhet. Felles for dem som håndterer den bevisstløse pasient, skadepasienten og kreftpasienten er ønsket om at teamet fungerer.

Pasienten skal oppleve helhet. Behandling er som et urverk, avhengig av hver enkelt del for ikke å stoppe opp. Drømmen i en komplisert helsetjeneste - knirkefri utvekslinger. Teknologi, digitalisering og nye tjenester skal gå hånd i hånd – er du med?

Kari J. Kværner

12. oktober 2013

Innovasjon i praksis

Vær med på en reise fra Oslo til Aalborg i Danmark og over sjøen til England for å høre hva ulike helseinstitusjoners praktiske arbeid med innovasjon - og som jobber med Induct hver dag!


13. august 2013

Renhold rett på brett


Som første sykehus i verden innfører nå Oslo universitetssykehus nettbrett som et effektivt og godt digitalt hjelpemiddel for renholdere ved sykehuset. Sykehuset er pilot i prosjektet "CleanPilot " og har vært med på å utvikle løsningen.

Enkelt og visuelt
- Vi signaliserte tidlig til produsenten at vi ønsket å bidra til å utvikle et slikt verktøy, sier avdelingsleder og prosjekteier Nina Trogstad Nikolaisen.

Clean Pilot er et trådløst driftsverktøyet tilpasset renholdsarbeid. Det hjelper leder for renhold å distribuere, forenkle og gjøre fleksible renholdsplaner tilgjengelige både for renholdere og enhetene der renholder jobber. Løsningen er enkel og visuell, og har derfor svært lav læreterskel. Renholdsplanen er visuell og tegningbasert og gjør det enkelt for alle involverte å ha felles forståelse for innholdet i renholdstjenestene.

Detaljerte renholdsplaner
Oslo universitetssykehus har en av de mest komplekse og detaljerte renholdsplaner i landet og den papirbaserte versjonen sykehuset har gir ikke like god oversikt.

- I februar i år sto endelig testversjonen på nettbrettløsningen ferdig, og vi har vært så heldige som første sykehus og renholdsvirksomhet å få være pilot for prosjektet! Det har vært en utrolig spennende og morsom tid sier seksjonsleder ved fagseksjonen renhold og prosjektleder Kristine Torgersen (bilde til venstre).

Nettbrettets fordeler:
- Viser renholdsplanen til den enkelte renholder, og gjør det lettere å huske arbeidsoppgavene
- Renholder får mulighet til å kvittere for utført arbeid
- Registrere ekstraoppgaver slik som smittevask eller avvik fra renholdsplanen
- Renholder kan kommunisere med renholdsleder på en bedre og effektiv måte
- Renholdsleder kan enkelt distribuere planene og omfordele ved for eksempel sykdom
- Renholdsleder kan enkelt lære ansatte opp i nye områder
- Løsningen gir oversikt over utført arbeid i egen enhet
- Det gir også mulighet til bedre dialog med enhetene som skal rengjøres

- Vi ønsker at renholdere skal bli mer vant med den digitale verden og jobber derfor med å få til en løsning for mail og intranett på CleanPilot, men dette kan ikke løses ennå. Foreløpig er løsningen knyttet mot ICloud og går utenom sykehusnettet, sier Torgersen.


Skrevet av Nina E.Gausdal Try
kommunikasjonsavdelingen, Oslo universitetssykehus


1. juli 2013

Kari Kværner har vunnet førstepremie med en ny oppfinnelse!

Kari J. Kværner har utviklet en applikasjon for mobiltelefon som skal fungere som din «Personlige digitale trener». Appen skal hjelpe pasienter med å trene opp hjernens kapasitet ved hjelp av spillteknologi, og skal utvikles videre i samarbeid med Sunnaas sykehus.
Prisen på kroner 250.000 fikk hun fra Oslo Medtech og Det regionale forskningsfondet.

Kari J. Kværner jobber til daglig som leder for innovasjonsseksjonen og Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus, har tidligere arbeidet som professor ved Øre-nese-halsavdelingen ved Ahus og har lang erfaring med å kognitiv tilnærming i pasientbehandling. Hun fikk ideen om å utvikle et digitalt treningsprogram som pasienten kan bruke selv. Dette er ikke medisinsk behandling, men rett og slett treningshjelp og motivator for egne mål.

- Det er mulig å endre vaner ved å trene hjernen til å «gå opp nye spor»: Jeg har utviklet appen ved å sette sammen allerede eksisterende kunnskap. Den er nå systematisert i denne appen. Det er viktig for mennesker å mestre, og denne appen skal fungere som et digitalt treningsprogram som hjelper brukeren til å nå sine mål, sier Kværner.


Good Will
Good Will er et persontilpasset og interaktivt treningskonsept for mestring som skal hjelpe pasientene til å sette egne mål. Målene settes av pasienten selv, men på bakgrunn av spørsmål som ligger i appen. Denne genererer da et forslag til treningsprogram på bakgrunn av brukerens egen input. Appen skal være et supplement til vanlig trening og er tenkt prøvd i samarbeid med Sunnaas sykehus.
- Jeg tror at om ti år er det like vanlig med Personlig mental trener som det nå er med Personlig trener (PT) vi må trene hjernen like mye som vi trener kroppen. Kronisk sykdom kommer uten oppskrift på hvordan man skal leve med den, og trening resten av livet er en nødvendighet.

Skrevet av Nina E.Gausdal Try

24. april 2013

Trening av trenere

Å trene for å bli god til å takle uventede medisinske situasjoner er viktig. Minst like viktig er det å trene trenerne. Vi ble med på instruktørkurs i medisinsk simulering.

Skrevet av kommunikasjonsavdelingen OUS

- Medisinsk simulering er en arena for fremtiden, sa klinikkleder for Akuttklinikken, Øyvind Skraastad, da han åpnet kurset.


Kursdeltager og instruktører diskuterer over simulatoren.
Foto: Utdanningssenteret
Utdanningssenteret ved Akuttklinikken på Oslo universitetssykehus (OUS) har fått i oppdrag fra Helse Sør-Øst å trene instruktører i medisinsk simulering for hele regionen. Simulering har man drevet med ved Oslo universitetssykehus, Ullevål siden 2005, men for første gang skal man lære opp instruktører fra hele regionen. Og for første gang er psykiatrien med.
- Psykisk helsevern har en naturlig plass i medisinsk simulering og nå skal de få mulighet til å lære den pedagogiske metodikken som benyttes i medisinsk simulering, sier avdelingsleder ved Utdanningssenteret ved Akuttklinikken, Lasse Schmidt.


Kommunikasjon og samhandling- Kommunikasjon og samhandling er nøkkelen, sier overlege Thomas Rajka, en av instruktørene på kurset og medisinsk ansvarlig for senteret.
Mangel på disse to tingene er årsaken til 70-75 prosent av alle uønskede hendelser. Nettopp kommunikasjon og samhandling er noen av mange ting som trenes ved medisinsk simulering.
Medisinsk simulering handler om å trene på uforutsette hendelser i trygge omgivelser.

- Avdelinger tar ofte kontakt når ledelsen i avdelingen ser det er noe ikke fungerer som det skal. Da hjelper vi til med å utforme noen læringsmål og lager scenarioer som denne avdelingens ansatte kan trene på og lære av. I tillegg trenes det på de tingene som ikke skjer så ofte, men som det forventes at ansatte skal kunne mestre når situasjonen oppstår, forklarer Schmidt. Videre forteller han om gangen i en simulering. Den består av en briefing, et scenario og det aller viktigste, en debrief, selve refleksjonen der deltagerne sammen ser hva som skjedde og hvordan lære av dette. – Det er denne biten de fleste lærer mest av.

Så ekte som mulig
I fullskalasimulering benyttes markør eller en avansert dukke som simulerer en ekte situasjon. Markøren spiller så realistisk som mulig en pasientsituasjon. Ved bruk av avansert dukke, er det en operatør som gir pasienten stemme og samtidig fjernstyrer parametre slik at de forandrer seg etter den behandlingen teamet gir.
Det man ville gjort med og i forhold til en virkelig pasient skal man gjøre med markør/ sim-dukken. Det være seg å snakke med, utføre prosedyrer, bruke telefonen, samhandle med andre i teamet osv.
Det er viktig at situasjonen oppleves realistisk og relevant i forhold til deltagernes arbeidssituasjon, det gir gode forutsetninger for læring.


Regionalt nettverk
Helse Sør-Øst har sett at trening ved simulering virker og har derfor gitt Oslo universitetssykehus oppgaven med å bre medisinsk simulering ut i regionen og lage et nettverk med representanter fra foretakene. I tillegg skal teamet som jobber med simulering ved OUS bidra til å starte etablering av nettverk for simulering ved de ulike sykehusene, i tillegg til å initiere tre aktuelle prosjekter for regionen.
De som i dag er utdannende instruktører ved OUS skal bidra til å utdanne nye instruktører ved de andre sykehusene, samt hjelpe de som ennå ikke har instruktører med simuleringstrening.


22. april 2013

Priser til gode ideer ved Oslo universitetssykehus

I alt seks ideer ble premiert da sykehusets innovasjonspris og Inven2s Medtechpris for 2013 ble delt ut fredag morgen.

Gaut Gadeholt og Elin Helset vant førstepremien.


I sykehusets konkurranse om beste innovasjonsidé, stakk Elin Helset fra Akuttklinikken og Gaut Gadeholt fra Klinikk for diagnostikk og intervensjon av med førsteprisen på 150.000 kroner for ideen ”Hjelpemiddel til farmakokinetikk-assistert styring av antibiotikabehandling: applikasjon for smarttelefon eller nettbrett”.

Juryens begrunnelse: Dosering av enkelte typer antibiotika (betalaktamer) gjøres i dag uten at legen kan forutsi riktig dosering. Oppfinnerne har ved å kombinere kunnskap fra sine ulike fagfelt kommet frem til et hjelpemiddel som vil gi klinikerne rask og viktig hjelp i valg og dosering av antibiotika. Veien fra analyse på ”Klinisk Farmakologi” til pasientnytte blir dermed kort.

Tron Krosshaug og Lars Engebretsen gratuleres av Bjørn Erikstein.
Andrepremie på 50.000 kroner gikk til Lars Engebretsen, May Arna Risberg og Tron Krosshaug fra Klinikk for kirurgi og nevrofag for ideen ”3D animasjon av forebyggende trening  forut for kirurgi ved brusk og meniskskader”. Juryens begrunnelse: Effekt av trening ved skade i brusk og menisker er godt dokumentert, men det er vanskelig å gjennomføre riktige øvelser på riktig måte, og pasientene ender ofte med et kirurgisk inngrep. Ortopedisk avdeling starter nå et prosjekt der det kreves av pasientene har gjennomgått et treningsopplegg før eventuell operasjon. App til nettbrett og smarttelefon vil gjennom god visualisering av øvelsene kunne bidra til at pasientene kan unngå operasjon.

 
Anbjørg Sætre Håtun

Tredjepremie, også på 50.000 kroner, gikk til Anbjørg Sætre Håtun for ideen ”Stressmestringskurs for pasienter under utredning og behandling for kreftsykdom”.   
Juryens begrunnelse: Petter Northug vinner fordi han har ”vinnerskalle” og har lært seg å tåle mer smerte enn de fleste. Denne kunnskapen bygges gjennom bevisst arbeid med stressmestring. Å gi seg i kast med et kreftforløp er mer krevende enn å gå løs på ”monsterbakken” og kunnskap og strategier for stressmestring desto viktigere. Ideen vil bli utviklet sammen med berørte fagfolk i OUS, representerer pasientens stemme og behov inn i sykehuset vårt – og er i direkte overensstemmelse med sykehusets visjon.


Medtechprisen 2013Medtechprisen på 100.000 kroner gikk til Marte Bratlie for ideen "Medical device to simplify and standardise surgical procedure".
 

Ole Kristian Hjelstuen, Tone Walseng,
Marte Bratlie og Erlend Bolle,
Kim-Eigard Hines og David Volgyes.
Andreprisen gikk til Tone Walseng for ideen "Trillestativ infusjonsstativ designet spesielt for barn", og tredjeprisen gikk til Erlend Bolle, Kim-Eigard Hines og David Volgyes for ideen "COMPEM".

Det var adm. dir. Bjørn Erikstein som delte ut prisene i sykehusets konkurranse for beste innovasjonsidé, mens Inven2s adm. dir. Ole Kristian Hjelstuen delte ut Medtechprisene.

Skrevet av kommunikasjonsavdelingen OUS.

10. april 2013

40 nye ideer til sykehusets innovasjonskonkurranse!

Sykehuset utlyste i februar en konkurranse om beste innovasjonsidé! Det ble utlyst internt i sykehuset og eksternt via sosiale medier. Vi har ventet i spenning, og sakte, men sikkert, har det tikket inn den ene flotte ideen etter den andre, 40 tilsammen!

Sykehusets strategi 2013 - 2018 har som visjon: "Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling." 
Videre i strategien heter det at "Innovasjon skal prege arbeidsdagen. Hos oss skal det nytte å tenke nytt!"

Antall søknader viser at de ansatte våger å tenke nytt, og de er gode til å tenke nytt, det viser  innholdet i søknadene. Vi har også fått inn søknader fra pasienter. Søknadene inneholder beskrivelse av ideene, hvilke betydning ideene kan ha for pasienter, pårørende og ansatte.

Sykehuset satt som kritere: "Ideer som kan bedre pasientflyt, logistikk og-/eller bedre pasientopplevelsen, vil bli prioritert."

Innovasjonsutvalget i sykehuset kårer, i skrivende stund, de tre vinnerne. 
1. premie er kr 150.000 og 
to 2. premier a kr 50.000.
Midlene skal brukes til å videreutvikle ideen.

Idépoliklinikken har tatt imot og registret alle ideene, og du kan om ca 4 uker finne alle ideene synlige i idéportalen vår: www.idepoliklinikken.no, hvor alle 40 ideer vil bli merket med at de deltok i konkurransen!

Idépoliklinikken ønsker å hjelpe flere av ideene videre, selv om de ikke blir vinnere av konkurransen! 


Premieutdeling vil skje fredag 19. april kl 0800, ved Ullevål sykehus, sammen  med Inven2 som presenterer vinnere av Medtechprisen 2013! 
Her gjelder det å stå tidlig opp!

21. mars 2013

Barnas møte med sykehuset må være positivt

«Mamma´n» til lille-Rasmus, Ros Mari Arvén, har jobbet 10 år på Rikshospitalet. En brennende engasjert anestesisykepleier som har sett barna og deres behov på en helt spesiell måte. Og nå har hun også startet NUBA: Nordisk fordypning i barneanestesi. Hun er finlandssvensk og med masse finsk «sisu »: energi og viljestyrke.

Ros-Marie Arvén med lille Rasmus
Og nettopp energi og viljestyrke har preget Arvén i hennes jobb som anestesisykepleier. Hun har brukt mye av sin fritid til å lage god informasjon til barn som skal i narkose. Og sammen med Ragnhild Hals (leder for Barneprogrammet) har hun skapt Rasmus, eller egentlig lille Rasmus. Det lille kosedyret alle barn som skal i narkose får som belønning (store-Rasmus bor fast på barneavdelingene og ingen kan få den med seg hjem).

Nordisk utdanning i barneanestesi: NUBA
Nå har Arvén sammen med kollegaer i København og Stockholm startet NUBA: Nordisk fordypning i barneanestesi.
- Vi trenger økt kompetanse og mer kunnskap om barn. Måten vi møter barna på når de skal i narkose og/eller opereres er viktig for at de skal oppleve trygghet og tillit I tillegg er barnanestesi mer krevende derfor trenger vi en spesialfordypning i barneanestesi, sier Arvén.

Fordypningen varer et år, og anestesisykepleierne er i praksis det meste av tiden. De skal kun drive med anestesi til barn det året, og ikke anestesi til voksne. Tre teorimoduler á tre dager i året har de teoriundervisning, og det deler de tre landene på å ha hos seg. Fra Oslo universitetssykehus tar nå tre anestesisykepleiere denne fordypningen resten kommer fra Danmark og Sverige, totalt 15 stykker deltar i programmet.
- Men vårt mål er at dette skal bli en landsdekkende fordypning, sier Arvén - Barna skal ha det bra også på sykehus, og kompetansen blant de som jobber med barna må være god! Ja, mer enn god, den må være «excellent» avslutter hun entusiastisk.

Fakta om NUBA:
Målgruppen er anestesisykepleiere som har erfaring med barneanestesi fra et universitetssykehus og har minst to års erfaring med dette
Utdanningsstedene er Stockholm, Gøteborg, København, Odense, Aarhus og Oslo
Kurset/utdanningen varer i 12 måneder
Neste kurs starter i september 2013, søknadsfristen er i midten av juni 2013 til Arvén Veiledere i Norge er anestesisykepleierne Ros-Mari Arvén og Morten Høydahl.

Søknad sendes: nuba@online.no 

Skrevet av: Nina E.Gausdal Try
Kommunikasjonsavdelingen Oslo universitetssykehus

14. mars 2013

Dobbelt prisgitt

På et knapt halvår er OUS-lege Theresa Olasveengen hedret med to priser, sist med Det Kongelige Norske Videnskabers Selskabs pris for yngre forskere, naturvitenskapene, 2013.

Prisen ble tildelt ved en høytidelig seremoni i Trondheim 8. mars.
I juryens begrunnelse heter det: ”Olavsveengen har på bemerkelsesverdig kort tid gjennomført banebrytende studier med høy internasjonal anerkjennelse innen hjerte-lungeredning parallelt med at hun også tar spesialistutdannelse i anestesi.”

I november 2012 mottok hun «The Max Harry Weil Award» under årsmøtet til American Heart Association. Hun var da den aller første mottageren av denne amerikanske prisen:
 
Som den første i verden har OUS-lege Theresa Olasveengen mottatt «The Max Harry Weil Award». Hun mottok prisen under årsmøtet til American Heart Association (AHA).


Prisen, som ble delt ut 6. november 2012 av American Heart Association, er ny av året. Den deles ut til en fremragende, ung forsker innen resuscitering, intensiv og perioperativ medisin. Det er Dagens Medisin som melder dette:

Deler æren med sitt miljø– Det er en kjempeære å få en slik internasjonal pris, sier Theresa Olasveengen til Dagens Medisin. Hun vil imidlertid ikke ta all ære selv.
– Prisen er like mye en anerkjennelse av forskningsmiljøet ved akuttmedisinsk forskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus, der jeg arbeider.
Hun forteller at lederen av denne forskningsgruppen, akuttmedisiner og professor Petter Andreas Steen, er flink til å stimulere sine medarbeidere til å gjøre en god forskningsinnsats.
Les hele saken i Dagens Medisin9. januar 2013

Forberedelser av barn før operasjon - nå på film!

«Forberedelse av barn til operasjon - felles strategi for alle barna i Oslo universitetssykehus» heter filmprosjektet som er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Kirurgisk Avdeling for Barn (KAB), Oslo universitetssykehus. Et profesjonelt filmteam har nå filmet det hele sammen med entusiaster fra sykehuset.

Nina E.Gausdal Try og Anja Hetland Smeland

- Da alle de kirurgiske barneavdelingene i Oslo universitetssykehus ble slått sammen oppdaget vi at alle hadde ulike rutiner og ulik praksis. Ullevål hadde sine og Rikshospitalet hadde sine, og selv på de ulike barneavdelingene på Rikshospitalet var det forskjellig, forteller Anja Hetland Smeland (bildet), Fag og forskningssykepleier i Kirurgisk avdeling for Barn og prosjektleder for filmprosjektet.

Også pårørende fortalte om sine opplevelser av ulike rutiner. En mor med et barn med en kronisk sykdom sa: - Jeg har vært på mange av KAB'ene og opplevde det frustrerende at det er forskjellige rutiner.Dermed kom ideen til prosjektet. Fagutviklingssykepleierne på KAB tok kontakt med høgskolen som sa seg villig til å bli med i et samarbeidsprosjekt. 

Prosjektet og filmen er planlagt ferdig til sommeren 2013. Hensikten er å kvalitetssikre alderstilpasset preoperativ sykepleie til barn og ungdom, samt utarbeide kunnskapsbasert nivå 1 prosedyre.

Godt forberedte barn og foreldre skaper trygghet. Når barn skal forberedes må det sikres at de får informasjon som stemmer med det som kommer til å skje. Det lages to filmer, en barnefilm (ment for førskolebarn) og en ungdomsfilm. På bilde til venstre ser du Halvor (sønn av Sofie) og Sofie Songe (sykepleier) og Rasmus.

  Hver av filmene er delt opp i tre:

  • Før operasjon (preoperativt)
  • Selve operasjonen
  • Etter operasjon (postoperativt)
Det vil også lages film som er rettet til foreldrene.
En film er spilt inn på Ullevål og en film er spilt inn på Rikshospitalet. Vi ønsker at barna skal kjenne seg igjen der hvor de faktisk skal opereres.

- Filmteamet vi har fått med oss er profesjonelt og prosjektet er finansiert gjennom samarbeidsmidler og en enorm dugnadsinnsats fra ansatte, sier Smeland, det er ingen reelle pasienter vi har med oss, men alt helsepersonell som er med "spiller" sine egne roller.
På bildet ser du: Willy Hetland (filmteamet - lyd),  Ros-Mari Arve'n (anstesisykepleier), Katie Hetland (filmtemaet - regi), Hallgrim Haug (foto), Annicken Aasheim (assisterende foto), Jo Jørgen Stordal (innspillingsleder), Anja Smeland (prosjektleder), foran Rakel Sandstad (operasjonssykepleier), mor: Alame Andersen (barnesykepleier), pasient Julie Andersen (datter Alame). (Fotograf: Rebekka Dring)

Filmene finner du på Oslo universitetssykehus sine nettsider:
http://www.oslo-universitetssykehus.no/PASIENT/BARN-OG-UNGDOM/Sider/barn-ungdom.aspx

21. desember 2012

God jul!

Foto: Rune Arenfeldt Berg
Idépoliklinikken ønsker alle våre lesere 
en god og fredfull julehøytid!

17. desember 2012

Ønskebrønnen flyttes til Radiumhospitalet

I morgen, tirsdag 18. desember, flyttes "Ønskebrønnen" fra Kreftsenteret til Radiumhospitalet. 

Vi håper at mange pasienter og deres pårørende vil legge sine ønsker i brønnen. Sykehusets ønske er at pasientene føler vi tar deres innspill og ønsker på alvor!

14. desember 2012

Ønsker fra ønskebrønnen

Tusen takk til alle dere som har levert ønskene deres i "Kreftsenterets ønskebrønn" ved Ullevål sykhus.

Vi har i dag mottatt 51 ønsker i brønnen, og enda er ikke denne uka over!


Ved ønskebrønnen: Mona Eggen, Tone Yrvum og
Mona Helén Rønningsen
Det er kommet mange flotte ønsker - som bør være lette å innfri, og andre igjen som vil kreve litt mer arbeid. Alle ønskene handler om å forbedre pasienttjenester sykehuset gir ved Kreftsenteret og til og fra sykehuset! Dette er kjempebra!

Idépoliklinikken vil nå overlevere alle innkomne ønsker til ledelsen ved Kreftsenteret og ta med oss ønskene som spesielt omhandler pasientforløpet og  logstikk inn i de 2 innovasjonsprosjektene vi starter opp i januar: 
1. "Hvis pasienten fikk bestemme - utredning og behandling ved mistanke om brystkreft" og 
2. "Logistikk knyttet til radiologiske tjenester - tiltak for å effektivisere tjenesten overfor kreftpasienter"

De aller fleste pasientene som har levert inn ønsker i brønnen, har også sagt seg villig til å kontaktes for å bidra som pasientenes røst inn i prosjektene! Disse røstene trenger vi for å få til et godt pasientmøte i sykehuset. 

Tusen takk til alle sammen! Neste uke flyttes ønskebrønnen til Radiumhospitalet!

Vi minner også om at alle som ikke har tilgang til ønskebrønnen, kan alltid og når som helst levere sine ønsker til: www.idepoliklinikken.no!

4. desember 2012

Legg DITT ønske i ønskebrønnen

Har du noen ganger følt et behov for å legge et ønske i en ønskebrønn... og at ditt ønske ble til virkelighet?

Oslo universitetssykehus har satt fokus på pasientenes opplevelse av sykehuset og har startet to innovasjonsprosjekter ved Kreftsenteret hvor vi ønsker å involvere pasientene. 

I to uker fra torsdag 4. desember vil pasientene ved Kreftsenteret ved Ullevål sykehus ha mulighet til å legge sitt ønske i sykehusets "ønskebrønn" som står ved hovedinngangen til Kreftsenteret.

I alt forbedringsarbeid trenger sykehuset å høre pasientens stemme, det er pasienten og pårørende som vet hvor skoen trykker og hva som kan gjøres bedre!

I et samarbeid med Kreftforeningen, Oslo Medtech og Inven2 har Idépoliklinikken ved Oslo universitetssykehus rettet et felles fokus mot Kreft-, kirurgi og transplantasjonsklinikken. En av aktivitetene er å få innspill fra pasientene, derfor  denne ønskebrønnen. 

Idépoliklinikken vil hente inn og registrere alle ønskene som blir lagt i brønnen, og vil presentere disse for Kreftsenterets ledelse, og eventuelt hjelpe til  i arbeidet med å velge ut hvilke ønsker som sykehuset kan klare å innfri. Vi håper selvsagt det blir flest mulig!

Ønskebrønnen er utlånt av NRK og ble brukt under innspillingen av årets julekalender "Juleslottet". Vi takker NRK for lån av brønnen!

28. november 2012

Dream Team Innovasjon

- La oss sette sammen Dream Team Innovasjon og sørge for at viktige matchballer gir full uttelling.

For de av oss som liker idrett, er håndballjentene forbilledlige. Kommer ofte litt skeivt ut av hoppkanten i store mesterskap og aktiviserer følelser og engasjement hos oss alle. Men så – nærmest på bestilling når vi begynner å gi opp håpet, kommer leveransene. Imponerende – og skikkelig gøy å være vitne til suksess!

Hva skal til for å lage team som skaper suksess? Vi kan lære mye av lagidretten, det er alltid et individ og gruppeperspektiv bak enhver god laginnsats.

Helseutfordringer kan løses dersom smarte hoder stikker hodene sammen. Da må private og offentlig aktører ha mulighet til å spille sammen, og første- og annenlinjetjenesten ha en felles arena. Ja, vi trenger Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet, Næringsdepartementet, Helsedepartementet, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Men vi trenger også at helseforetakene snakker sammen og deler utfordringer, at kommunehelsetjenesten får være med å bidra.

Vi byr på trenere – men trenger spillere – og et sted å trene. Er du med? – Kari K

23. november 2012

Ferske fristelser

- Hva om innovasjon kunne bli helsevesenets ferskvaredisk der vi viste fram godbitene og kunne løfte fram alternative "varer" og måter å gjøre ting på? 


Samtidig som kvalitet og tilbud av halvfabrikata og hyllevare blir bedre og bedre, øker etterspørselen etter ferskvare. Til glede for blant annet norsk næringsliv… Vi skal ikke glemme at Salmalaksen i dobbelt forstand har stor næringsmessig verdi. Et utmerket eksempel på verdien av innovative norske hoder.

Helsetjenesten trenger innovasjon. Det er nå satt på dagsorden, med god drahjelp fra NHS i England som løfter innovasjon fram. Spørsmålet er bare: hvordan bidra til at innnovasjon blir en arena for å dele, der samhandling, regiongrenser, forvaltningsnivåer og skillelinjer næringsliv og offentlig sektor ikke lagrer og modner halvfabrikata så lenge at støvføyken står og produktene er gått ut på dato?

Etter mange år som innovasjonsdirektør i Oslo universitetssykehus har jeg mange tanker om dette. For å implementere innovasjon - ikke bare ha det i festtalene - er nesten som å være  gründer selv. Men nå opplever vi at pasientforløpstenkning og store samhandlingsprosjekter trekker innovasjon inn i arbeidet. Det gleder - og muliggjør samarbeid med næringsliv om det nye som kommer.


Jeg har noen tanker om hvordan innovasjon kan bli et nyttig verktøy og en NODE som deles av alle offentlige helseaktører og samtidig lykkes i å presentere muligheter i en "ferskvaredisk" for beslutningstakere. Alle helseregioner er herved invitert inn, kommuner og  helse- og omsorgstjenesten. Forskningsrådet og Innovasjon Norge trenger vi. 

Hvordan kan vi sammen lage et utstillingsvindu - uten kjøpepress - fylt av ferske fristelser? - Kari K
14. november 2012

Inven2s Helsepris 2012

Har du en idé til et nytt helserelatert produkt eller tjeneste?
Kr 100.000
Frist for innsending er 20. november!


12. november 2012

Kreativ på arbeidsplassen?

Svensk undersøkelse blant gründere viser at bare 7 prosent får flest ideer mens de er på jobben.


Bilde: Google
I hvilket miljø er man mest kreativ? Siviløkonom og forfatter Jon Morten Melhus mener gode ideer kommer i situasjoner der du frir deg fra rutiner og stillesitting. Rutiner dreper kreativiteten!

Hva med kretivitetsmulighetene til 20.000 ansatte ved Oslo universitetssykehus? Er det rom for lekenhet og nytenkning i vårt arbeidsmiljø? De fleste av oss utfører  rutinepreget arbeid, jobber i gamle nedslitte lokaler med hvitmalte vegger og gammel innredning. Ville vi kunne produsere enda flere ideer hvis omgivelsene våre var mer inspirerende? 

Ja, ifølge Jon Morten Melhus (siviløkonom og forfatter) er kjedelige lokaler med hvite vegger og bøk-kontorpulter lite inspirerende for de ansattes kreativitet - slike omgivelser begrenser kreativitet og nytenkning. 

I søndagens Aftenposten-artikkel viser man til en svensk undersøkelse som sier at de fleste jobbideene får du mens du er på tur og gjør andre ting enn å være på jobben! 


Bilde: Google
Det planlegges et nytt OUS som skal stå ferdig om 15 år! Her bør det tenkes nytt i forhold til kreativitetsfrembringende omgivelser!

I mellomtiden får vi treffes over en kaffekopp i arbeidstiden - som i undersøkelsen utpekes til å være en viktig arena for deling av gode tanker og kreative ideer! Husk bare å sende ideene til oss!


(Inspirert av artikkel fra Aftenposten, 
"De beste jobbideene får du på tur", søndag 11. november 2012) 

7. november 2012

Orden i sysakene

Det er viktig å få oversikt over dagens arbeidsflyt før man iverksetter endringer.

Idépoliklinikken har flere måter å skaffe slik oversikt på - enten kartlegger vi prosessflyt selv -  eller bruker tjenestedesign. Felles for begge er tett samarbeid med ansatte og eventuelt pasienter for å identifisere flaskehalser og problemområder. Det gjør det enklere å gjennomføre endringer som vil gjøre en forskjell i hverdagen. Det er viktig at endringen gir nytte for pasienter, pårørende, ansatte og sykehuset. 


Dette er bakgrunnen for Idépoliklinikkens satsning på kost-nytte arbeid. Hensikten er å kvalitetssikre endringene i innovasjonsprosjektene. Vi vil muliggjøre tilpasninger og optimalisere løsninger - og hindre full-skala implementeringer som ikke kan dokumentere verdi. Da er vi avhengige av vilje og evne til å gjennomføre piloteringer i den enkelte avdeling.  Derfor er tilbakemeldinger fra ansatte, pasienter og pårørende avgjørende. 

Idépoliklinikkens rolle er å tilrettelegge og bistå ansatte med ideer som kan forbedre helsetjenestene!

5. november 2012

Pasientbehandling er som et urverk


- Pasientbehandling er som et urverk, avhengig av hver enkelt del for ikke å stoppe opp. Vi setter vår lit til gode utvekslinger mellom de som kjenner hvor skoen trykker og de som peker ut retningen.

I gamle dager var urverket avgjørende for å kunne følge tiden. Tannhjulene og deres interaksjon - nøkkelspillere. En liten feil kunne stoppe klokken. Men den lot seg reparere - av dyktige fagfolk.

Pasienten er kjernen i sykehusets virksomhet. Felles for alle som håndterer bevisstløse pasienter, skadepasienter og kreftpasienter er ønsket om at teamet fungerer. Pasienten skal oppleve helhet - at "maskineriet" går som et urverk.

Drømmen i en komplisert helsetjeneste er knirkefrie utvekslinger. - Kari K

31. oktober 2012

Alle gode ting er 2

Innovasjonsstrategien (2011-2015) ved Oslo universitetssykehus sier at innovasjon skal være:
  • en integrert og tydelig del av sykehusets virksomhet,
  • skape verdi gjennom bedre pasientbehandling og nye behandlingsrutiner, 
  • for slik å bidra til økonomisk gevinst gjennom inntekter eller reduserte kostnader.
Hva er status 2 år etter at styret vedtok vår innovasjonsstrategi? 
Sykehuset har etablert et innovasjonsutvalg med handlingsplan under utarbeidelse. Idépoliklinikken har et tett samarbeid med kvalitet- og samhandlingsseksjonen i sykehuset, 2 viktige områder for å tenke nytt og gjennomføre forbedringer. 
2 store innovasjonsprosjekter innenfor kreft starter opp nå. Begge med mål om å tenke smartere rundt pasient-opplevelser og behandlingsflyt. Prosess- og tjenestedesignere er med i arbeidene. 
I alle innovasjonsprosjekter er det fokus på nytteverdi for pasient, pårørende, ansatt og samfunnet. 
Det gjennomføres evalueringer med sluttrapport, slik at vi forhindrer endringsprosesser uten gevinst. I 2 nye prosjekter er vi i dialog med Norsk Regnesentral.

29. oktober 2012

Music is the strongest form of magic

"Music is the strongest form of magic", Marilyn Manson.

Det er sikkert mange som kan si seg enig i dette, og så kan man heller diskutere hvilken type musikk som gir en slik magisk virkning på hver enkelt av oss.

En som har komponert og gledet mange med magisk musikk er Björn Ulvaeus i ABBA. Mange av oss har gode minner fra tenårene hvor vi svingte oss til ABBA-musikken! 

Karolinska Instiutet, i nabolandet Sverige, annonserer i dag at musiker og komponist Björn Ulvaeus og hans kone donerer tilsammen tre millioner svenske kroner til et forskningsprosjekt ved Karolinska Instiutet. 

Forskningsprosjektet skal finansiere forskning omkring blodsykdommer ved Centrum för Hematologi och Regenerativ Medicin (HERM).

Vi gratulerer Karolinska Institutet med pengegaven.

Les om donasjonen her: http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?l=sv&d=130&a=152513&newsdep=130

26. oktober 2012

Er DU en gledesspreder?

Da vi feiret vår fem års dag med kake og kaffe på en stand utenfor sykehuset, traff vi mange hyggelige mennesker. 


En av dem var en pasient som hadde god fart forbi standen vår. Ivrig som jeg var fulgte jeg etter henne og lurte på om hun ville ha med seg kaffe og kake, siden hun hadde så dårlig tid? 

Men, nei, pasienten stoppet opp og kunne fortelle at hun skulle rekke helseekspressen til Østfold som sto og ventet utenfor Kreftsenteret. - Men da trenger du jo kaffe og kake, sa jeg. - Nei, nå skal du høre; kona til bussjåføren på helseekspressen til Østfold baker deilig kake hver fredag, slik at når vi reiser med bussen tilbake på ettermiddagen, så blir vi servert fersk kake og kaffe! Jeg er SÅ fornøyd med både sykehuset, behandlingen og alt! Det eneste jeg har å utsette på dette er at jeg må stå veldig tidlig opp for å rekke bussen inn til sykehuset! God helg!

Takk til bussjåfør og hans kone som baker - kanskje sitter det pasienter akkurat nå på vei til Østfold og nyter hjemmebakt kake fra en gledesspreder?

22. oktober 2012

Design i helsetjenester

Oslo universitetssykehus har fått tillit og penger fra Norsk Designråd for andre år på rad! I fjor til ALMAs hus - i år for å organisere pasientens ferd gjennom sykehuset bedre! 

Design Pilot er et nasjonalt program som gir finansiering til å sette i gang en idéfase hvor målet er å introdusere nye produkter, løsninger og tjenester. Design Pilot er basert på at virksomheten involverer både brukere og profesjonelle designere i sine utviklingsprosjekter, for å utforske brukernes bevisste og ubevisste behov.

Sykehuset har laget rammeavtale med tre prosess- og tjenesedesign-bedrifter, og har allerede benyttet tjenstedesign  flere prosjekter og er veldig positiv til hva dette tilfører løsningene våre.
Fjorårets prosjekt fra ALMAs hus er nå avsluttet, sluttrapport skrives  - og nå er det bare for GERIA - ALMAs hus å gjennomføre det som er skissert som beste løsning for tjenesten. Vi hører fra oss!19. oktober 2012

Innovasjon fra 0 til 100 på ti sekunder?

Se video
"Innovasjon er ikke nødvendigvis en lineær modell som starter ved 
at man investerer i grunnforskning, som dernest skal resultere i anvendt forskning, som dernest skal føre til innovasjon, med nyttige produkter, og endelig økonomisk vekst." 
Forsker Kjetil Rommetveit, UiB


Se video
"Innovasjon dreier seg om å utvikle og innføre nye og bedre produkter og tjenester, men også om virksomhetsforbedringer i form av bedre og mer kostnadseffektive prosesser, organisatoriske løsninger og pasientforløp." 
Hentet fra bestillerdok HOD til HSØ, 2011

15. oktober 2012

Fremsnakk etterlyses

Et brennende ønske: at ansattes engasjement og innsats får sin velfortjente plass i media - og at skrytelistene ikke ble omskrevet på vei ut fra sykehusene...Tett i ring. Mumlig fra øre til øre. Hviskeleken. En av min barndoms favorittleker. Utrolig hva den opprinnelige historien kunne bli til når ringen var sluttet og sistemann gjenfortalte...Den samme følelsen har jeg ofte fra innsiden. Dagsorden settes av media. De gode historiene - pasienters tilbakemelding og ansattes engasjement - når ikke ut - uten å få en annen valør.

I journalistikken er kanskje godt nytt ensbetydende med intet nytt? Hvem skal da hjelpe oss? Jeg bare spør.

I mellomtiden - en rose til Seksjon for pasient- og pårørende opplæring. De setter fokus på  hvordan vi skaper tillit og gode samtaler - se historien:

http://vimeo.com/49835157

- Kari K